26 juli 2017 was een gedenkwaardige datum voor kmo’s en ondernemers in België, aangezien het de dag was dat de regering een begroting voor 2018 overeenkwam die bekend staat als het ‘Zomerakkoord’. De belastinghervorming heeft voornamelijk gevolgen voor de vennootschapsbelastingwetgeving, met als doel een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel te creëren.

Lees verder om meer te weten te komen over enkele van de fiscale maatregelen die zijn genomen.

Vennootschapsbelasting

Een van de belangrijkste wijzigingen die is doorgevoerd is de forse verlaging van het vennootschapsbelastingtarief. Vanaf 2018 is het basistarief van de vennootschapsbelasting verlaagd van 33% naar 29%. Tegen 2020 is het teruggebracht tot 25%. KMO’s profiteren van een belastingtarief van 20% op de eerste € 100.000. De doelstellingen van deze daling zijn om de Belgische economie nieuw leven in te blazen, de concurrentie tussen Belgische bedrijven te vergroten en start-ups en kmo’s te stimuleren.

Minimum belasting

Bedrijven met een belastbare winst van meer dan € 1 miljoen zijn nu onderworpen aan een minimumbelasting van 70%. Dit resulteert in een belastingtarief van 7,5%. Eventuele belastingaftrek die niet kan worden toegepast, kan worden overgedragen naar het volgende belastingjaar. Voor nieuwe bedrijven geldt deze beperking niet gedurende hun eerste 4 jaar.

Late aanbetalingen

We hebben onlangs betalingsachterstanden besproken in onze vorige blogpost, maar voor stortingen gelden nu hogere kosten. Als u uw aangifte vennootschapsbelasting niet indient, kunt u te maken krijgen met zware straffen en tarieven tot 29,58%.

Laattijdige betaling en surseance van betaling

De berekening van betalingsachterstand en moratoire rente verandert. De vertragingsrente wordt bepaald tussen 4% -10% en blijft 2% hoger dan de surséance.

Het niet indienen van aangiften vennootschapsbelasting wordt zwaarder bestraft. De minimum belastbare grondslag wordt verhoogd, maar is als volgt onderworpen aan het dalende vennootschapsbelastingtarief:

Beoordelingsjaar | Minimaal belastbare grondslag (€) | Tarief | Verschuldigd bedrag (€)
2019 34.000,00 29,58% 10.057,20
2020 34.000,00 29,58% 10.057,20
2021 40.000,00 25% 10.000,00

Aan de belastinghervorming van 2018 zijn veel andere wijzigingen en voordelen verbonden. Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe de belastinghervorming uw bedrijf beïnvloedt.

Ce message est également disponible en: Frans

About the Author

J’ai lancé Abacus Consulting en décembre 2008. Je propose mes services de consulting et d’intérim management en comptabilité & fiscalité. Des missions de consulting : Trouver des solutions à une problématique client. Des missions d’intérim management : Remplacer un cadre supérieur en comptabilité & fiscalité et/ou en légal au sein d’une structure existante, pour un temps déterminé. Suite à un congé de maternité, de maladie, absence temporaire ou simplement pour mettre sur pied un nouveau projet,… Apporter mon expérience, offrir un regard extérieur à une société afin de pouvoir apporter des solutions différentes et répondre aux demandes de mes clients. Mes clients sont des multinationales, PME ou des indépendants ainsi que des professions libérales. Chaque mission est un nouveau challenge auquel il faut répondre rapidement et efficacement ! C’est ça qui me plait ! Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin