fbpx

Benoeming van fiscale vertegenwoordigers door buitenlandse beheerder(Niet-Eu)

Wanneer is de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger verplicht?

Een exploitant die niet in België of in de Europese Unie gevestigd is verplicht een vertegenwoordiger in België te hebben voor het uitvoeren van werken in het land waar de transacties plaatsvinden en waarop er BTW dient te worden betaald. Dit in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De acties waarvoor de goedkeuring van een vertegenwoordiger in België verplicht zijn, zijn dezelfde als die waarvoor een BTW-identificatienummer nodig is. Inderdaad, voor belastingplichtigen die niet in de Europese Unie gevestigd zijn is er de verplichting tot identificatie voor de BTW in België noodzakelijkerwijs gebonden aan de eis om een vertegenwoordiger te hebben. De omstandigheden waarin belastingplichtigen die niet in de Europese Unie gevestigd zijn spelen een rol in het eventueel te worden vrijgesteld van de verplichting om een vertegenwoordiger te hebben in België. Deze hebben betrekking op het incidentele karakter van de transacties.

De Regels Voor De Benoeming Van Een Fiscaal Vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger die wordt voorgesteld bij de goedkeuring van de administratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De mogelijkheid hebben om te beslissen
  • In België gevestigd zijn
  • Over voldoende solvabiliteit beschikken om aan de verplichtingen van de Belgische wetgeving te voldoen
  • Akkoord gaan om als belastingplichtige te fungeren
  • De vertegenwoordiger kan een rechtspersoon of en natuurlijk persoon zijn. De persoon kan een Belgische of een buitenlandse nationaliteit hebben, mits deze gevestigd is in België.

De Rechten En De Plichten Van Een Fiscaal Vertegenwoordiger.

De vertegenwoordigers hebben dezelfde rechten en plichten als de buitenlandse handelaren die ze vertegenwoordigen.

De vertegenwoordiger is aan de ene kant gedeeltelijk aansprakelijk samen met hun opdrachtgevers voor de betaling van de BTW, rente en boetes in verband met transacties uitgevoerd in België.

De Sancties Bij Het Niet Aanwijzen Van Een Fiscaal Vertegenwoordiger.

In dit geval kan de heffing van de belasting, rente en boetes worden voortgezet in het buitenland. Echter als de andere partij te goeder trouw bewijst dat hij/zij de belasting heeft betaald dan is deze vrijgesteld van de verplichting om deze belasting te betalen.

De belangrijkheid Van Een Bankgarantie

In dit geval kan de heffing van de belasting, rente en boetes worden voortgezet in het buitenland. Echter als de andere partij te goeder trouw bewijst dat hij/zij de belasting heeft betaald dan is deze vrijgesteld van de verplichting om deze belasting te betalen.

    Ons bedrijf zorgt voor uw bedrijf