fbpx

Benoeming fiscale vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven binnen de EU

De belastingplichtige die niet in België is gevestigd, maar die gevestigd is in een andere lidstaat van de EU heeft de mogelijkheid om een vertegenwoordiger in België aan te duiden. Deze is dan deels verantwoordelijke voor het uitvoeren van de operaties in België.

Voor de belastingplichtige die gevestigd is in een andere lidstaat is de goedkeuring van een fiscale vertegenwoordiger nooit verplicht en de goedkeuring van een BTW-identificatienummer in België is onafhankelijk van de goedkeuring van een fiscale vertegenwoordiger.

Een belastingplichtige die in een andere lidstaat is gevestigd die zonder fiscale vertegenwoordiger opereert geniet een direct BTW-identificatienummer in België. Het is wel mogelijk om te kiezen voor een fiscale vertegenwoordiger, maar dit is niet verplicht.

Laat ons alles regelen: van het beheren van belastingvragen tot het indienen van al uw belastingverplichtingen. Neem vandaag nog contact met ons op .

    Our business is taking care of your business