fbpx

Bestuursdiensten

Wij helpen onze cliënten de effectiviteit van de raad van bestuur te verbeteren door advies te geven over en nieuwe ideeën te ontwikkelen voor waardecreatie, potentiële risico’s en strategie.
Deze raden evalueren de toewijzing van middelen, aanvaarden degelijke feedback en bespreken alternatieve strategieën. Zij beoordelen ook trends en onzekerheden en bespreken met de CEO waar waarde zal worden gecreëerd.
Wanneer de groei niet op gang komt of te snel begint, kunnen veel fouten worden vermeden met zeer regelmatige bestuursvergaderingen. Het zou dus in het voordeel van de CEO zijn om de raad van bestuur vorm te geven in functie van de nagestreefde doelstellingen, om complementaire leden te zoeken met een profiel dat beantwoordt aan een duidelijk geïdentificeerde behoefte.