fbpx

Intérim Management

In toenemende mate besteden bedrijven de boekhoudkundige rapporten uit. Daarin is Abacus Consulting de partner voor u. Wij nemen niet alleen de dagelijkse administratie van u over, maar ook bijvoorbeeld uw loonlijst.

Een flexibele oplossing en een structurele managementtool .

Interim Management is een flexibele manier om management capaciteiten van hoog niveau in te schakelen. Het wordt gebruikt om een aantal bedrijfskritische problemen op te vangen en wordt steeds meer een structurele managementtool voor aandeelhouders, de raden van bestuur, managementcomités en personeelsdirecteurs.

Onze klanten zijn doorgaans op zoek naar een onmiddellijke aanpak van hun operationele noden. De interim manager zorgt voor die oplossing: hij/zij staat de klant bij in het omgaan met tal van verschillende omstandigheden. Of het nu gaat over crisis- of veranderingsmanagement, transitiemanagement, projectmanagement, begeleiding van start-ups of een andere uitdaging waarvoor uw bedrijf staat, Abacus Consulting vindt snel de juiste persoon om deze opdracht op te nemen.

In tegenstelling tot vaste medewerkers beschikken onze Interim Managers over de knowhow en ervaring in het afleveren van vergelijkbare opdrachten. Ze kunnen dan ook anticiperen op valkuilen en problemen vóór ze er zijn. Bovendien zijn ervaren interim managers in staat om sneller inzichten te vormen en moeilijke beslissingen te nemen. Hun objectieve blik als “buitenstaander” vormt een meerwaarde bij elke management discussie en is niet onderhevig aan bestaande verhoudingen en percepties.

Interim Management opdrachten

De functionele domeinen waarin we Interim Management opdrachten uitvoeren – zowel op nationaal als internationaal niveau – omvatten algemeen management, financiën, HR, operations en supply chain, IT, en sales en marketing.

Klanten van Abacus Consulting zijn overwegend een mix van grote en middelgrote ondernemingen, actief in verschillende bedrijfssectoren gaande van productie, verkoop en distributie, dienstverlening, telecommunicatie en high-tech, tot publieke en semipublieke instanties. Indien u zelfstandig bent en u aangesproken voelt om uw loopbaan als interim manager verder te zetten, kan u zich registeren op onze website. We zijn steeds op zoek naar kandidaten om het netwerk van Abacus Consulting Interim Managers verder uit te breiden.

Ons bedrijf zorgt voor uw bedrijf