Strengere verplichtingen bij detachering naar Luxemburg

Luxembourg imposes stricter obligations on foreign companies that temporarily second employees in Luxembourg.

1. Base légale pour la déclaration préalable de détachement

Toute entreprise, établie hors du Luxembourg et souhaitant détachant un ou plusieurs travailleurs au Luxembourg, est obligée de faire une déclaration préalable auprès de l’inspection sociale luxembourgeoise (ITM). Cette déclaration préalable est comparable à notre déclaration Limosa en Belgique.

Elk bedrijf dat buiten Luxemburg is gevestigd en een of meer werknemers in Luxemburg wil detacheren, is verplicht om vooraf een verklaring af te leggen bij de Luxemburgse Sociale Inspectie (ITG). Deze verklaring is vergelijkbaar met onze Limosa-verklaring in België.

Zie voor meer informatie www.itm.lu , het tabblad ‘detachment’.

2. Nieuwe documenten worden geproduceerd

Bij het doen van een elektronische aangifte moet het uitzendende bedrijf veel informatie geven, zoals:

 • zijn inloggegevens,
 • de verwachte duur van het detachement,
 • de werkplaats (en) in Luxemburg, en
 • de persoonlijke gegevens van de werknemers en hun beroepen.

Het kleuringsbedrijf moet ook bepaalde documenten overleggen, zoals:

 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst en de terbeschikkingstellingsovereenkomst,
 • Het EU-detacheringsformulier A1 en
 • De officiële documenten met de beroepskwalificaties van de werknemers.

De nieuwe wet vereist nu de overlegging van vier aanvullende documenten:

 • loonstroken en betalingsbewijs voor de gehele detacheringsperiode;
 • scores die het begin, het einde en de duur van het dagelijkse werk aangeven;
 • een kopie van de medische verklaring die is afgegeven door de bevoegde arbodiensten, en
 • een kopie van de verblijfsvergunning voor elke niet-EU-onderdaan geplaatst.

Alle documenten moeten in het Frans of Duits worden vertaald.

3. Beperkende rol van de contactpersoon

Dankzij het elektronische platform mag het uitzendende bedrijf geen volmacht meer aanwijzen om deze documenten te bewaren. Alle documenten kunnen worden geüpload naar het elektronische platform.

In de verklaring moeten echter altijd de referenties van een natuurlijke of rechtspersoon worden vermeld, maar haar rol is beperkt tot het waarborgen van mogelijke contacten met de Luxemburgse inspectie.

4. Altijd zijn sociale badge op zak

De elektronische verklaring genereert de productie van een sociale badge die de gedetacheerde werknemer altijd op het werk moet dragen. In geval van controle controleert het ITG de opgegeven gegevens door de QR-code van de badge te scannen.

5. Aansprakelijkheid van de Luxemburgse opdrachtgever

De Luxemburgse opdrachtgever moet bij de verzendende maatschappij nagaan of de voorafgaande aangifte is gedaan. Doet hij dit niet, dan wordt hij een bestuurlijke boete opgelegd.

Bron:

Luxemburgse wet van 14 maart 2017: zie

Ce message est également disponible en: Frans

Meer berichten

Acheter une maison via sa société ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Vous avez une société et avez l’intention d’acheter une nouvelle habitation. De­vriez-vous agir via votre Société ? Achat en société : avantages Avantage n° 1. Etant en société,